السیسی در واکنش به فشارهای ریاض: مصر جز در برابر خداوند تسلیم نمی شود

السیسی در واکنش به فشارهای عربستان بر مصر پس از حمایت این کشور از طرح های پیشنهادی روسیه و فرانسه درباره سوریه، اظهار داشت قاهره جز در برابر خداوند تسلیم نمی شود. - السیسی در واکنش به فشارهای ریاض: مصر جز در برابر خداوند تسلیم نمی شود " السیسی در واکنش به فشارهای عربستان بر مصر پس از حمایت این کشور از طرح های پیشنهادی روسیه و فرانسه درباره سوریه، اظهار داشت قاهره جز در برابر خداوند تسلیم نمی شود. جوان؛ به ... منبع خبر: هدانا دسته بندی خبر: بین الملل

ادامه مطلب

view:124 منبع: قطره - 1 سال پیش