الحیات:عربستان راه زمینی قطر را بست

بعد از پایان مهلت دوهفته ای عربستان به اتباع قطری برای ترک خاک عربستان، ریاض گذرگاه مرزی سلوی را به روی قطری ها بست.

ادامه مطلب

view:75 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش