الجبیر: هر کشوری با ایران همکاری کرد، خیر ندید!

وزیر خارجه عربستان مدعی "نقش‌آفرینی ایران در بحران منطقه" شده و گفت: ایران جز خرابی و ویرانی برای کشورهایی که با آن تعامل دارند چیزی به همراه نداشته است (!) و مردم قطر نقش ایران را در کشورشان نخواهند پذیرفت. هر کشوری که با ایران همکاری کرد، خیر ندید!

ادامه مطلب

view:88 منبع: برترین ها - 1 سال پیش