اقوام مختلف آداب و رسوم خاصی برای ازدواج دارند

هر کشور و یا هر قومیتی در جهان آداب و رسوم خاص خود را دارند که به وسیله ی آن از سایرین متمایز می شوند.

ادامه مطلب

view:67 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش