اقدام جنون‌آمیز مرد آمریکایی جان کودک را به خطر انداخت تصاویر

یک خانواده که در سر چهارراه و پشت چراغ قرمز ایستاده بودند با هوشیاری خود ناجی جان این کودک شدند.

ادامه مطلب

view:115 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش