اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی

شهردارآنلاین: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: اغلب بانک‌ها واحد کامپلاینس ایجاد کردند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: شهردار انلاین - 8 ماه پیش