اقدامات عالیشاه و نورالهی برای گذراندن خدمت سربازی

2 بازیکن پرسپولیس مراحل اولیه برای گذراندن خدمت سربازی را انجام دادند تا قبل از نیم فصل دوم در تراکتورسازی بازی کنند.

ادامه مطلب

view:136 منبع: تعامل - 1 سال پیش