افغانستان مدعی خشکاندن آبهای مشترک توسط ایران شد!

وزارت آب افغانستان می‌گوید ایران با استفاده بی‌رویه از آب‌های مشترک مرزی با افغانستان سبب خشک شدن این حوزه‌های آبی شده است.

ادامه مطلب

view:59 منبع: پارسینه - 1 سال پیش