افشای خط غرب گرایان

این هفته نیز نشریه خط حزب الله در سخن هفته خود با عنوان افشای خط غرب گرایان به افشای خط رسانه ای جدیدی که این جریان آغاز کرده، پرداخته است. - به گزارش اعتراف کرد. اعترافی که رهبر انقلاب در اغتشاشات دی ماه به مدیریت و فرماندهی اغتشاشات توسط آمریکایی ها اشاره کردند. به همین جهت گزارش رصدی این هفته خط حزب الله با عنوان اعتراف مشاور ترامپ به برنامه ریزی برای اغتشاشات در ایران به این موضوع پرداخته است. خبر ویژه ... منبع خبر: پارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:20 منبع: قطره - 5 ماه پیش