افشاگری افتخاری از درخواست عجیب روزبه چشمی

مدیرعامل سابق استقلال می‌گوید روزبه چشمی برای ماندن در استقلال درخواست مبلغ چهار میلیارد تومان کرده است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: افکار - 3 ماه پیش