افسران دانشگاه‌های نظامی پس از فارغ‌التحصیلی به خودباوری کامل می‌رسند

فرمانده دانشگاه افسری امام علی(ع) گفت: افسران دانشگاه‌های نظامی پس از فارغ‌التحصیلی به خود باوری و اعتماد به نفس کامل می‌رسند.

ادامه مطلب

view:80 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش