افزایش 68 درصدی کمک حامیان زنجانی به ایتام و فرزندان محسنین

کمک حامیان همکار با کمیته امداد استان زنجان در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین در 3 ماهه اول سالجاری به یک میلیارد و 942 میلیون تومان رسید.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش