افزایش 10 الی 11 درصدی بودجه عمرانی شهرداری زنجان باید بگوییم دست ما در جیب مردم است

رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به میزان بودجه شهرداری زنجان، گفت: بودجه جاری شهرداری زنجان نسبت به بودجه عمرانی 40 به 60 بود که امسال بودجه عمرانی حدود 10 الی 11 درصد افزایش پیدا کرده است.

ادامه مطلب

view:107 منبع: دانا - 10 ماه پیش