افزایش ۱۷.۵ درصدی تولید خودرو در سال ۹۷

نعمت‌بخش گفت: بر اساس آمار‌های موجود میزان تولید خودرو نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد در بخش خودر‌های سواری و ۱۷.۵ درصد در مجموع افزایش داشته است.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش