افزایش قیمت برنج خارجی، راهگشای رونق بازار برنج ایرانی نشد

واردکنندگان برنج معتقدند؛ اگر شرایط واردات به روال سابق بازنگردد، این امر تاثیری در کاهش قیمت برنج در بازار ندارد.

ادامه مطلب

view:42 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش