افزایش قدرت خرید مردم،بازار مسکن را متحول می‌کند رونق ناشی از تغییرات جمعیتی، بعید است

کارشناسان معتقدند؛ مسکن موتور پیشرانه اقتصاد کشور است، حوزه ای که در صورت حصول رونق در آن، اقتصاد کشور نیز بی بهره نخواهد ماند.

ادامه مطلب

view:62 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش