افزایش ظرفیت تولیدات دانش بنیان در سال ۹۷

استاندار خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی امسال افزایش بخشی دیگر از ظرفیت‌های قابل توجه موجود در این حوزه است.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش