افزایش ظرفیت تولیدات دانش بنیان در سال ۹۷

استاندار خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی امسال افزایش بخشی دیگر از ظرفیت‌های قابل توجه موجود در این حوزه است.

ادامه مطلب

view:4 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش