افزایش سرمایه اجتماعی با پاسخگویی به مطالبات مردم

فرمانده انتظامی استان در جلسه نظارت تخصصی، قرارگاه جهادی آموزش و تحول کوپ در شهرستان بابل،گفت: کسب اعتماد عمومی و پاسخ به مطالبات مردمی از مهمترین مولفه های افزایش سرمایه اجتماعی به شمار می روند .

ادامه مطلب

view:19 منبع: ایلنا - 4 ماه پیش