افزایش دشواری های مسلمانان روهینگیا در موسم بارندگی

باران، خطرات تازه ای اعم از فقر، ترس و بیماری هایی چون وبا را برای مسلمانان روهینگیا به بار می آورد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: تیتر 1 - 4 ماه پیش