افزایش ارزش صادرات نفت گاز از خراسان رضوی

ارزش صادرات نفت گاز از خراسان رضوی امسال 12 درصد افزایش یافت.

ادامه مطلب

view:22 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 ماه پیش