افزایش ارزش صادرات نفت گاز از خراسان رضوی

ارزش صادرات نفت گاز از خراسان رضوی امسال 12 درصد افزایش یافت.

ادامه مطلب

view:4 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 هفته پیش