افرادی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به سکته قلبی و مغزی هستند!

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، زنانی که پیش از موعد یائسه می شوند با خطر بیشتر ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی روبرو هستند.

ادامه مطلب

view:52 منبع: ویستا - 8 ماه پیش