افتخاری دیگر برای سریع ترین مرد عمودی جهان

رضا علیپور سنگنورد قزوینی با کسب بیشترین رای ، برترین ورزشکار جهان در سال ٢٠١٧ شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش