افتخاری: هر چه خوبی کردم، بدی دیدم

مدیرعامل سابق استقلال می‌گوید مشکل جسمانی ندارد این حرف‌ها فقط شایعه است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: فردا - 4 ماه پیش