افتتاح چهار طرح صنعتی مهم در سمنان

این طرح ها با هزینه ای بالغ بر ۲۶۲ میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور به استان سمنان بهره برداری شد.

ادامه مطلب

view:67 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش