افتتاح فرهنگسرای قمربنی هاشم با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

فرهنگسرای قمر بنی هاشم با اعتباری بالغ بر یک میلییارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیشب در محله فیروز آباد کرمان افتتاح شد.

ادامه مطلب

view:82 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش