افتتاح سالن ورزشی چند منظوره کارگران شهرستان راور

سالن ورزشی کارگران شهرستان راور با حضور وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی افتتاح شد.

ادامه مطلب

view:48 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش