افتتاح دفتر پلیس 10 در میامی

به منظور افزایش خدمات دهی نیروی انتظامی به مردم ، دفتر پلیس به اضافه 10 در میامی افتتاح شد.

ادامه مطلب

view:12 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش