افتتاح بانک نگهداری گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بانک نگهداری گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مستقر در دانشکده داروسازی این دانشگاه افتتاح شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش