اعزام هیات ایرانی به عراق برای پیگیری 7 مفقود انفجار حله

از مجموع شهدای خوزستانی، 36 شهید متعلق به اهواز، 13 شهید متعلق به حمیدیه، سه شهید متعلق به دزفول، دو شهید متعلق به شادگان و یک شهید نیز متعلق به شوش بوده‌اند.

ادامه مطلب

view:171 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش