اعزام نخستین گروه زنان سرپرست خانوار به عتبات عالیات

نخستین گروه از مددجویان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان در سال 96 به عتبات عالیات اعزام شدند.

ادامه مطلب

view:56 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش