اعزام دانش آموزان آباده به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

دانش آموزان دختر آباده ای به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.

ادامه مطلب

view:137 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش