اعزام بسیجیان به مشهد مقدس

مسئول تعلیم وتربیت ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: ۱۳۵ بسیجی عضو حلقه تربیتی صالحین ناحیه کهگیلویه به مشهد مقدس اعزام شدند.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش