اعزام اولین کاروان حجاج استان قزوین در آخرین روز تیرماه

اولین کاروان حجاج استان قزوین سی و یکم تیرماه عازم مکه مکرمه می شوند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش