اعدام قاتل یک زن جوان که شبانه به خانه اش رفته بود

سارق مسلحی که به طور وحشیانه به خانه یک زن حمله کرده و او را کشته بود، اعدام شد.  این سارق مسلح امریکایی در حمله به خانه زن جوانی، او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، پس از ۱۳ سال، در زندان تگزاس با تزریق سم اعدام شد. «تایچین پریر» ۴۶ ساله، حدود ۱۳ سال قبل شبانه به خانه یک زن رفته بود و به طور وحشیانه این زن جوان و نامزدش را مصدوم کرده بود که مرد جوان ازمرگ نجات یافت. محاکمه این جنایتکار که مدتی بعد دستگیرشده بود سال ها طول کشید و سرانجام حکم اعدام اش صبح پنجشنبه ۵ مرداد اجرا شد منبع: رکنا

ادامه مطلب

view:92 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش