اعدام؛ فرجام آزار شیطانی دختر نوجوان در جوی آب

ساعت 24-پسر 19 ساله افغان به جرم آزار و اذیت دختر نوجوان در جوی آب به اعدام محکوم شد.

ادامه مطلب

view:68 منبع: تی نیوز - 5 ماه پیش