اعتماد به مردم‌، رعایت دغدغه علما و نمایش شعور حسینی و شور ملی

برگزاری مناسب مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی و رعایت حرمت روز تاسوعا، هرچند نافی ابراز نگرانی‌های مراجع و علما در این رابطه نیست و باید مسئولان مراقب باشند دوباره این شرایط تکرار نشود، ولی از طرفی دیگر به برخی افراد و گروه‌ها که فضار را منحرف کرده‌ بودند، نشان داد که باید اعتماد بیشتری به مردم داشته باشند و در مسیر رهبری نظام اهمیت و نقش «حضور مردم در صحنه» در تمامی حوزه‌ها را به باور قلبی، زبانی و رفتاری خود بدل کنند.

ادامه مطلب

view:143 منبع: فرارو - 2 سال پیش