اعتراف اصلاح‎طلبان به شکست مدیریت اقتصادی دولت

اصلاح طلبان در حالی که نقش خود در پیروزی روحانی و محقق شدن این ترکیب کابینه را در نظر بگیرند از تغییر در کابینه استقبال می کنند و حتی سخنرانی روحانی هم نتوانسته خللی در تصمیم آنها بوجود آورد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: فردا - 5 ماه پیش