اعترافات تکان دهنده دانشمند اهل سنت در فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام زیرنویس فارسی

دانشمند برجسته الازهر با تفسیر دو آیه از قرآن کریم، سخنان تکان دهنده ای در افضلیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان کرد.

ادامه مطلب

view:70 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش