اعتراض شدیداللحن عراق تسلیم سفیر ترکیه شد

وزارت خارجه عراق اعلام کرد که در رابطه با حضور نیروهای ترکیه در عراق و همچنین اظهارات اردوغان اعتراض شدیداللحنی را به سفیر آنکارا در بغداد تسلیم کرده است.

ادامه مطلب

view:31 منبع: تسنیم - 5 ماه پیش