اعتراض به سفر پاپ فرانسیس به شیلی

چند ساعت پیش از ورود پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به شیلی، معترضان به سوءاستفاده های جنسی کشیش ها خواستار تحریم سوءاستفاده کنندگان و هرکسی شدند که اقدامات آنها را لاپوشانی کرده است.

ادامه مطلب

view:59 منبع: شفاف نیوز - 8 ماه پیش