اعتراضات مردمی هشداری بر شرایط نامطلوب و آینده نگران کننده کشور است با هرگونه وام‌گیری کاذب از صندوق «استقلال ملی» مخالفیم

دانشجو

ادامه مطلب

view:20 منبع: خبرپو - 3 ماه پیش