اظهارنظرهایی که به انزوای واشنگتن در شورای امنیت منجر شد

سوء استفاده مقامات کاخ سفید از اغتشاشات اخیر در کشور به بی آبرویی آنها در شورای امنیت منجر شد.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش