اظهارت مدیرعامل بانک شهر درباره نیاز امروز شهرها

درحال حاضر شهرها و به‌خصوص کلانشهرها، مراکز فرماندهی اقتصاد جهانی هستند؛گردش جهانی سرمایه، کالا، خدمات و اطلاعات کارکردهای نوینی را به شهرها بخشیده است. پورزرندی ادامه داد:شهرها بیشتر از گذشته در اقتصاد جهان نقشی اساسی ایفا می‌کنند و سبب افزایش ثروت ملت‌ها شده اند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: انتخاب - 9 ماه پیش