اظهارات همسر سابق ترامپ در مورد ترامپ

همسر سابق ترامپ با تاکید بر اینکه رئیس جمهور آمریکا نژادپرست نیست، گفت وی گاهی به خاطر امر و نهی های بیش از حد اطرافیان خود گیج شده و نمی داند چه می گوید.

ادامه مطلب

view:36 منبع: پارسینه - 1 ماه پیش