اظهارات ضدبرجامی ترامپ ترفندی واضح و نخ نما است خدشه‌دار شدن اعتبار آمریکا با رفتار غیر دیپلماتیک ترامپ

ادامه مطلب

view:51 منبع: خانه ملت - 8 ماه پیش