اظهارات ضدبرجامی ترامپ ترفندی واضح و نخ نما است خدشه‌دار شدن اعتبار آمریکا با رفتار غیر دیپلماتیک ترامپ

ادامه مطلب

view:13 منبع: خانه ملت - 1 ماه پیش