اظهارات سردار جزایری درباره برجام

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه اقدامات آمریکا قطعا ناقض برجام است، گفت: متاسفانه برخی با ادبیات جدید ، نقض برجام را به نقض فاحش و غیرفاحش تفکیک می‌کنند.

ادامه مطلب

view:82 منبع: آفتاب - 10 ماه پیش