اظهارات دختر صدام درباره درک سیاسی ترامپ

دختر بزرگ دیکتاتور سابق عراق گفت: درست است که ترامپ تازه وارد عرصه سیاسی شده اما مشخص است که از سطح بالای درک سیاسی برخوردار است و با روسای جمهور پیشین آمریکا تفاوت زیادی دارد.

ادامه مطلب

view:189 منبع: پارس - 1 سال پیش