اطلاعیه ارتش درباره سانحه ناوشکن دماوند در دریای خزر

صبح امروز ناوشکن دماوند در هنگام ورود به بندر به علت افزایش سرعت باد و طوفان شدید در دریای خزر، با موج شکن برخورد جزئی داشته است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش