اصولگرایان روش‌های جدید بیاورند اگر کسی در اصول انقلاب تجدید نظر کند، اصولگرا نیست

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز گفت: اصولگرایی در انقلاب تجدیدنظر در اصول نیست اما باید روش‌های جدید بیاوریم.

ادامه مطلب

view:79 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش