اصلی ترین رویکرد استراتژیک برای اداره تهران مبارزه با فساد است

صبح امروز شهردار تهران به همراه معاونین خود برای ارائه سند تحویل و تحول شهرداری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران حاضر شدند.

ادامه مطلب

view:24 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش